Antwoorden kamervragen oa over Ondernemingsdossier

Antwoorden kamervragen oa over Ondernemingsdossier

Hoeveel regelhulpen heeft de overheid inmiddels gemaakt voor het Ondernemingsdossier? Het Ondernemingsdossier is wat betreft de VVD-fractieleden een geschikte tool om ondernemers te ontlasten van een veelheid aan inspecties en controles.

Voor al bestaande regelhulpen worden gesprekken gevoerd met ministeries of en hoe deze op het Ondernemingsdossier aangesloten kunnen worden. Dat heeft erin geresulteerd dat de Regelhulp voor het Activiteitenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu is aangesloten. De aansluiting van de zelfinspectietool ‘Gevaarlijke Stoffen’ van inspectie SZW wordt binnenkort voorzien.

Omdat het totale aanbod van regelhulpen (markt en overheid) nog beperkt is, hebben overheid en bedrijfsleven een gezamenlijke strategie geformuleerd. Deze is er onder andere op gericht dat wet- en regelgeving zo wordt aangeboden dat deze voor marktaanbieders en overheden beter geschikt is als ‘grondstof’ voor regelhulpen: digitaal, doorzoekbaar en met de juiste labels. Voor de thema’s ‘Brandveiligheid’ en ‘Personeel’ uit de top tien van meest benodigde regelhulpen, zoals opgesteld door VNO-NCW/ MKB Nederland, wordt met de relevante ketenpartijen op korte termijn een traject opgestart om in deze twee gebieden tot nieuwe regelhulpen te komen.

Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regeldruk en ICT-beleid

DGBI-R&I / 13102861

Pagina 3 van 26

Overigens is het zo dat regelhulpen niet per definitie door de overheid gemaakt hoeven te worden. Er worden nu ook al regelhulpen door de markt aangeboden. Deze commerciële aanbieders moet de overheid niet uit de markt drukken, maar juist aanmoedigen en kijken waar samen gewerkt kan worden om tot een groter en gevarieerder aanbod te

komen. Bovendien kunnen ook door branches ontwikkelde regelhulpen op het Ondernemingsdossier worden aangesloten. Op dit moment zijn er elf van dit soort branchespecifieke regelhulpen aangesloten op het Ondernemingsdossier.

Bijage 4 – beantwoording-kamervragen-over-programmabrief-goed-geregeld1

Je kunt niet meer reageren.