Gestandaardiseerde formulieren Horeca: Revisie

Elke gemeente kan voor horeca-aanvragen en -meldingen haar eigen (maatwerk) digitale formulieren gebruiken. Verschillende gemeenten willen vaak op een zeer beperkt aantal punten afwijken van de (landelijke Horeca) formulieren. De toegevoegde waarde hiervan is nihil terwijl de invoeringsinspanningen (onderhandelingen en ontwikkeling) hoog zijn. Ook houden we daarmee de “lokale verschillen” in stand die regeldruk voor ondernemers blijven veroorzaken c.q. toekomstige vernieuwingen bemoeilijken.

Voorstel

Het voorstel is om te komen tot 1 gestandaardiseerde set formulieren voor de Horeca voor alle DSA partners voor eind 2013.

Een gestandaardiseerd digitaal formulier neemt de enige praktische belemmering weg die gemeenten tegen zouden kunnen komen om direct te kunnen starten met het Ondernemingsdossier voor de horecasector. Voor andere sectoren zijn géén digitale formulieren in gebruik.

Je kunt niet meer reageren.