Gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomst voor alle DSA-partners

Met elke (gemeentelijke) overheidsorganisatie worden momenteel afzonderlijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de (lokale) branchevertegenwoordiger en de gemeentelijke instelling. Deze afspraken zijn feitelijk generiek van aard, daar ze beschrijven en vastleggen de rol en verantwoordelijkheden van de partijen.

Voorstel is om te komen tot 1 gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomst die geldig is voor alle DSA partners en alle huidige en toekomstige deelnemende branches.

Door collectieve ondertekening liggen de principes voor het werken met het Ondernemingsdossier in de betreffende gemeenten voor alle mogelijke gebruikers uit alle mogelijke branches/sectoren vast. Daarmee is ook meteen vastgelegd hoe nieuwe sectoren zich bij bestaande afspraken in een gemeente kunnen aansluiten. Dit voorkomt dat voor elke sector opnieuw samenwerkingsafspraken gemaakt en ondertekend moeten worden. Door samenwerkingsafspraken collectief te accorderen behoudt een gemeente de ruimte om met bepaalde sectoren afwijkende afspraken te maken.

Je kunt niet meer reageren.