Kosten-batenanalyse: Revisie

Gemeenten willen ter besluitvorming van deelname aan het Ondernemingsdossier vaak de eigen inspanningen en (exploitatie)voordelen gekwantificeerd hebben (kosten-batenanalyse), terwijl hiervoor veelal intern niet de juiste resources voor handen zijn.

Voorstel is om een eenvoudig overzicht te creëren op basis van kennis en ervaring rondom de benuttingsvoordelen (tijd en geld) van het Ondernemingsdossier in vergelijking met de huidige werkwijze.

Daarmee kunnen de DSA partners op uniforme wijze bestuurlijk besluiten of en per wanneer deelname aan het ondernemingsdossier voor hen van toepassing is. Uitgangspunt is om op 31 december 2013 hiermee een besluit rondom deelname te hebben van alle DSA gemeenten.

Je kunt niet meer reageren.