Maak kennis met een van de Digitale Retail Roadshow experts: Harry Lammersen.

De Digitale Retail Roadshow is het project van de Bedrijvige Stad om steden op een duurzame manier te helpen met hun binnenstadsproblematiek. Veranderend consumentengedrag vergt een verandering in aanpak en organisatie van de binnenstad. Om deze veranderingen te realiseren hebben we een poule van een tiental experts bijeen gebracht. Zij delen hun kennis en kunde over meerdere projecten en steden om zo vraagstukken rondom bijvoorbeeld retail, leegstand of publiek WiFi vanuit een breed perspectief te helpen aan te pakken. Elke maand willen we je kennis laten maken met één van de experts. Deze maand is dat expert Harry Lammersen.

Harry A.J.M. Lammersen is een veranderkundige momenteel partner van Beleef Het Nieuwe Winkelen. Hij heeft ruim 40 jaar ervaring opgedaan in Marketing, Sales, Operations en Management bij grote gerenommeerde ICT bedrijven met West Europa en de Verenigde Staten als werkgebied. De focus ligt bij Harry altijd op klantervaringen en klanttevredenheid.

Harry Lammersen over veranderen

De enige constante is de voortdurende verandering en vernieuwing, is het motto van Harry Lammersen.  “Er zijn twee redenen waarom mensen vrijwillig veranderen. Vaak omdat het zo niet langer meer kan of omdat de vooruitzichten beter en zonniger zijn. De kans op succes is in het tweede geval aanzienlijk beter en kenmerkt zich zelfs dan door vallen en opstaan. Een verandertraject behoeft dus bovenal positieve motivatie en inzet die alle betrokkenen inspireert, aankunnen en tot actie brengt.

ICT en internet hebben alle vakgebieden en disciplines in de laatste 20 jaar grondig veranderd en verbeterd. Technologie is daarbij het gereedschap gebleken dat vaak wel, of soms juist niet de voortuitgang faciliteert. De juiste doelen zetten en het klantenbelang daarbij te laten prevaleren is cruciaal voor het maken van de juiste keuzes en prioriteiten. Dat vergt een breed gedragen onderbouwing, die voortdurend wordt gekalibreerd en geactualiseerd. Zeker als er meerdere disciplines bij betrokken zijn.”

Visie over de binnenstad

Winkelcentra en binnensteden zijn naast economisch ook maatschappelijk en sociaal belangrijk. Internet en social media hebben een enorme vlucht genomen.  De koopkrachtbinding en het gemeenschapsgevoel komen nu anders tot stand. Maar mensen blijven sociale wezens en kunnen op die wijze gemotiveerd worden. Wel dienen gemeenten & vastgoed bestuurders , winkeliers & horeca en banken & financiers hun visie op de binnenstad gezamenlijk  te vergelijken en waar mogelijk met elkaar af te stemmen. Dit om samen succesvol te kunnen veranderen en de binnenstad het centrum te laten zijn waar consumenten graag komen om te werken, wonen, winkelen en zich te vermaken.

Over Beleef Het Nieuwe Winkelen

Beleef Het Nieuwe Winkelen (BHNW) staat een gefaseerde project methodologie voor die flexibel kan inspelen op het geleerde uit het verleden en de nieuwe opties voor de volgende fasen. Teamwerk, participatie, coördinatie en communicatie zijn daarbij de sleutelwoorden om te voorkomen dat “de waan van de dag” en “ieder voor zich” blijven regeren. Dat vraagt tijd en respect voor kwaliteit, coördinatie en coaching.

“Beleef “ staat voor alles wat alle betrokkenen doormaken om continu te kunnen blijven vernieuwen. De consument zoekt voortdurend nieuwe inspiratie en beleving. Bestuurders, banken en winkeliers & horeca moeten die samen blijven bieden. In de fysieke openbare ruimte, in  de winkels & panden en op het internet & de social media.Een geactualiseerde visie en  bijbehorend projectplan die gezamenlijk wordt gedragen is daarbij het halve werk. De mogelijkheden van winkeliers & horeca begrijpen en meekrijgen is daarbij niet de minste uitdaging.

Interesse in de Digitale Retail Roadshow?

Kampt jouw binnenstad of winkelgebied met problemen die je graag duurzaam wilt aanpakken? De Digitale Reatil Roadshow komt graag langs voor een intakegesprek. Neem daarvoor contact op met Fatiha Alitou

Je kunt niet meer reageren.